Dobrodošli v Ludmannsdorf/Bilčovs!

Dragi soobčani, drage soobčanke! Draga mladina! Spoštovani gostje!

Na tem spletu Vam posredujemo detajliran vpogled v raznolikost našega občinskega ogajanja.


Vedno aktualno Vas informiramo o vseh prireditvah in akcijah, ki se vršijo v Bilčovsu. In verjemite mi, presenečeni boste, koliko Vam nudi naš splet in s tem naša občina!

Želim Vam veliko veselja pri prelistavanju.

Vaš župan
Manfred Maierhofer

Na podlagi tehničnih problemov lahko pride slovenski strani našega spleta do sinhronizacijskih napak, tako da se v njihovi obliki razlikujejo od nemških strani.

Z vso vnemo delamo na tem, da najdemo rešitev za ta problem. Prosimo za Vaše razumevanje.

Vaša oskrbovalka spleta


po.krito-bedeckt - Razstava podaljšana do 30.06.2020


News

RAZPIS DELOVNEGA MESTA

Občina Bilčovs/Ludmannsdorf kot življensko in družinsko prijazna občina v bližini Celovca se razume kot moderen storitveni obrat, pri katerem stoji demokratičnost in servisna orientiranost v središču pozornosti.
Naš tim v otroškem vrtcu bomo okrepili s planskim mestom kot dvojezični/a (nemško in slovensko) grupno orientirani/a ot-roški/a pedago/inja za dobo karenčnega zastopstva! Postanite del našega tima!
Čas sprejema: september 2020
Zaposlitveni obseg: delna zaposlenost s 35 tedenskimi urami

Zakup lovišča : izplačilo 2019

R A Z G L A S I T E V
o vpogledu obračuna zakupnih deležev lovišča za občinsko lovišče Bilčovs in izplačilo deležev upravičenim lastnikom/cam zemljišč.

RAZGLAS

Na prošnjo gospe Vollmann Melanie, Potok 6, 9072 Bilčovs namerava, občina Bilčovs po §§ 4 in 4a v povezavi s §§ 13 in 14 Koroškega zakona o občinskem načrtovanju 1995 (K-GplG 1995), LGBL. 23/1995 v verziji LGBl. št. 24/2016 razveljaviti in sprostiti sledečo določitev o območju, ki je v načrtu namemmbnosti površin pripravljeno kot gradbeno zemljišče.