hišna obvestila

Tukaj najdete hišna obvestila, ki jih razpošiljamo na naše občane. S tem Vam nudimo možnost, da jih vsak čas lahko ponovno preberete in tudi, da jih kot pdf-datoteke naložite s pleta.
Seveda pa bo ostalo v naprej tudi razpošiljanje v papirni obliki.

Vsa hišna obvestila občine Bilčovs

2. četrtletje 2020

1. četrtletje 2020