noviceHier finden Sie die aktuellen News und Events der Gemeinde. Ebenfalls stehen alle Hauswürfe und Ausgaben der Gemeindezeitung als Download zur Verfügung.

News

RAZPIS DELOVNEGA MESTA

Občina Bilčovs/Ludmannsdorf kot življensko in družinsko prijazna občina v bližini Celovca se razume kot moderen storitveni obrat, pri katerem stoji demokratičnost in servisna orientiranost v središču pozornosti.
Naš tim v otroškem vrtcu bomo okrepili s planskim mestom kot dvojezični/a (nemško in slovensko) grupno orientirani/a ot-roški/a pedago/inja za dobo karenčnega zastopstva! Postanite del našega tima!
Čas sprejema: september 2020
Zaposlitveni obseg: delna zaposlenost s 35 tedenskimi urami

Zakup lovišča : izplačilo 2019

R A Z G L A S I T E V
o vpogledu obračuna zakupnih deležev lovišča za občinsko lovišče Bilčovs in izplačilo deležev upravičenim lastnikom/cam zemljišč.

RAZGLAS

Na prošnjo gospe Vollmann Melanie, Potok 6, 9072 Bilčovs namerava, občina Bilčovs po §§ 4 in 4a v povezavi s §§ 13 in 14 Koroškega zakona o občinskem načrtovanju 1995 (K-GplG 1995), LGBL. 23/1995 v verziji LGBl. št. 24/2016 razveljaviti in sprostiti sledečo določitev o območju, ki je v načrtu namemmbnosti površin pripravljeno kot gradbeno zemljišče.

Objava

o vpisnem postopku za deželni referendum s kratko oznako
„Koroški referendum o jezerih“

Razstava keramike ob 100 letnici plebiscita

O D R E D B A

okrajnega glavarstva Celovec-dežela z dne 14.03.2020, GZ: KL4-BA-1 (008/2020), v zadevi ukinitve obratovanja vzpenjač in prenočitvenih obratov za preprečevanje in širjenje SARS-CoV-2.

Coronavirus_Betreuung Bedarfserhebung VS

Coronavirus_Betreuung Bedarfserhebung

O D R E D B A

okrajnega glavarstva Celovec – dežela z dne 11.03.2020, s katero se odrejajo ukrepi proti zbiranju večjih množic ljudi po Zakonu o epidemijah 1950.

Coronavirus – aktualne informacije

Odredba - gozdni požar

Rezultati usmerjevalne skupine „Klub Zadruga“