noviceHier finden Sie die aktuellen News und Events der Gemeinde. Ebenfalls stehen alle Hauswürfe und Ausgaben der Gemeindezeitung als Download zur Verfügung.

News

Drage Bilčovščanke in dragi Bilčovščani

Samo skupno in z združenimi močmi se lahko upiramo proti masivnemu vplivanju koronavirusa (COVID-19). Ta izvenredna situacija, ki je take še ni bilo, zahteva od nas vseh velike spremembe v zadržanju za naše socialno sožitje. Iz tega razloga izvaja občina Bilčovs po posvetu in priporočilu pristojne deželne oblasti sledeče potrebne ukrepe:

Zaostrena omejitev izhodov

V boju proti koronavirusovi pandemiji se je konec tedna v pospešenem postopku ustvaril zakonski okvir za tiste ukrepe, ki naj skrbijo za to, da se v Avstriji omeji socialno življenje na neobhodno potrebni minimum. Od ponedeljka, 16. marca, 0.00 ure veljajo torej po vsej državi zaostrene omejitve izhodov.

O D R E D B A

okrajnega glavarstva Celovec-dežela z dne 14.03.2020, GZ: KL4-BA-1 (008/2020), v zadevi ukinitve obratovanja vzpenjač in prenočitvenih obratov za preprečevanje in širjenje SARS-CoV-2.

Coronavirus_Betreuung Bedarfserhebung VS

Coronavirus_Betreuung Bedarfserhebung

O D R E D B A

okrajnega glavarstva Celovec – dežela z dne 11.03.2020, s katero se odrejajo ukrepi proti zbiranju večjih množic ljudi po Zakonu o epidemijah 1950.

Coronavirus – aktualne informacije

Trajnostno sanirati – podporo kasirati 2020 Akcija „Občina Bilčovs brez kotlov na olje“

Odredba - gozdni požar

Rezultati usmerjevalne skupine „Klub Zadruga“