Gradnja in urejanje prostora


1. Zazidalni načrt (BPI) za občinsko območje:
2. Načrt namembnosti površin (FläWi):


KAGIS3. Krajevni razvojni koncept (ÖEK):


Ortsentwicklungskonzept 2010 - 1
Ortsentwicklungskonzept 2010 - 2
Ortsentwicklungskonzept 2010 - 3
Ortsentwicklungskonzept 2010 - 4
Ortsentwicklungskonzept 2010 - 5
Ortsentwicklungskonzept 2010 - Übersichtskarte


4. Naselitveni centri: