zbiralnica velinja vas

pri čistilni napravi v Velinji vasi

odprto:
vsako 1. soboto v mesecu od 08,00 do 10,00 ure

vsak 3. petek v mesecu od 15,00 do 17,00 ure

Kateri odpadni matariali se prevzemajo  v zbiralnem centru 

V zbirnem centru lahko brezplačno oddajate sledeče sortno čiste (!) materialije v količinah, ki so običajne za gospodinjstva: 

  • stari les    
  • stiropor                
  • umetne snovi
  • staro železo in kovine/odpadne kovine                
  • stari papir
  • „Rosentaler Öli“ – zbiranje in predelava starega jedilnega olja in  maščob
  • silofolije (z in brez mreže)
  • stare elektro-strojerez
  • kontejner za kosovne odpadke (33m³) – 30 € za m³: ločevanje odpadkov Vam   prihrani stroške!


Za vsakega od nas bi moralo biti samoumevno in izredno važno, da kupuje v zavesti za dobro okolje, da preprečuje odpadke in da ločuje odpadne snovi!

V odpadkih se nahajajo dragocene resurse in surovine, ki se lahko koristijo s pomočjo pravilnega zadržanja pri ločevanju.

 „Tega sveta nismo podedovali od naših staršev –

temveč  s m o    s  i   g a   s a m o   s p o s o d i l i    od naših otrok ! “